Gedachtenspinsels en eigen identiteit voor Ubuntu
Huisstijl voor Ubuntu - een psychologie praktijk met focus op psychologie, psychotherapie en psychiatrie. 


Vertrektpunt van de huisstijl was het idee van een hersenspinsel en de gedachte impuls. Deze implus werd grafisch voorgesteld als puntenlijn. Het logo werd hierop gebasseerd door middel van een ruime spatiering en verzwaring.

Verder werden enkele toepassingen en grafische puntpatronen uitgewerkt, ter ondersteuning van de huisstijl.

branding  —  logo — typografie — patronen
Studio—tic
info@studio-tic.be
+32 495/70 34 54

Volg ons :)  ︎

cookies ︎